วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552

God กับ Jesus ต่างกันตรงไหน?


ผมอ่านเจอในเว็บบอร์ดแห่งหนึ่ง มีผู้เขียนกระทู้ ตั้งคำถามว่า "God กับ Jesus ต่างกันตรงไหน? " โดยมีผู้คนเข้ามาตอบกันมากมาย หลากหลายทั้งที่เป็นคริสเตียน และไม่ใช่ ผมก็นั่งอ่านไปและอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าในการเขียนบทความนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่กระจ่างให้กับผู้คนที่สนใจโดยผมจะใช้พระวจนะของพระเจ้าใน พระคัุมภีร์ไบเบิ้ล ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย (NIV) เป็นหลักอ้างอิง

เรามาดูกันที่ คำว่า God ก่อน เพื่อทำความเข้าใจว่า God คือใคร? คำว่า God ที่แปลว่า พระเจ้า ปรากฏขึ้นครั้งแรกในข้อแรกของบทแรกสุดใน Bible โดยเขียนไว้ว่า "ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และโลก" (ปฐมกาล 1:1) ความหมายตรงนี้ หมายถึงว่า พระเจ้าดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเกิดขึ้น

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ไม้กางเขน...รูปเคารพหรือ?


ผมรู้สึกประหลาดใจที่ บททดสอบวิชาสังคมศึกษา ของลูกสาว ซึ่งเรียนอยู่ชั้นประถม 4 ในโรงเรียนคริสเตียนแห่งหนึ่ง เฉลยว่า ศาสนาที่ไม่บูชารูปเคารพ คือ ศาสนาอิสลาม ลูกสาวผมได้ถามผมว่า ลูกเคยได้ยินพ่อเล่าให้ฟังว่า คริสเตียน ไม่มีรูปเคารพ ไม่ใช่ หรือ? แล้ว ลูกก็ตอบครูไปว่า ศาสนาคริสต์ แต่เฉลยกลับออกมาเป็นอิสลาม โดยครูได้เพิ่มเติมให้ฟังว่า รูปเคารพของศาสนาคริสต์คือไม้กางเขน และ พระเยซูคริสต์

ผมค่อนข้างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนคริสเตียนแห่งนี้ กับสิ่งที่เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากของครูผู้สอน และการปล่อยปละละเลยของผู้บริหารในการปล่อยให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้น ผมจึงได้ขออนุญาตเข้าพบผู้บริหารเพื่อชี้แจงเรื่องนี้ให้เขาทราบ แต่ท้ายสุดได้พบแค่ครูประจำชั้น ซึ่งผมก็ได้ชี้แจงให้ฟังโดยหยิบยกข้อพระคัมภีร์มาแสดงให้ดูด้วย

เมื่อพระเยซู..ไม่อาจทำการอัศจรรย์...


พวกเขาถามว่า "เขาเป็นช่างไม้มิใช่หรือ? เขาเป็นลูกนางมารีย์ เป็นพี่ชายของยากอบ โยเซฟ ยูดาส กับซีโมน ไม่ใช่หรือ? พวกน้องสาวของเขาก็อยู่กับเราไม่ใช่หรือ?" เขาทั้งหลายจึงไม่พอใจพระองค์ (มก 6:3)


เหตุการณ์ตอนนี้ คือตอนที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับไปยังบ้านเกิดของพระองค์ พร้อมทั้งเทศนาสั่งสอนที่นั่น แต่ปรากฏว่า คนทั้งหลายกลับไม่มีความเชื่อถือในพระองค์ ด้วยว่าเขาเหล่านั้น เคยได้รู้จัก ได้เห็นพระองค์ และครอบครัวของพระองค์ ตั้งแต่พระองค์ยังเด็กๆ พวกเขาจึงขาดความเชื่อ และ ไม่มั่นใจว่า คนที่พวกเขาเห็นตั้งแต่เด็กๆ และเป็นแค่ช่างไม้ จะสามารถทำการอัศจรรย์ หรือ รักษาโรคใดๆ ได้

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

Father and Son: พ่อกับลูกชาย


ผมได้ตัดสินใจเลือกเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกใน Blog ของผม เพราะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าพระบิดา พระเยซูคริสต์ และ มนุษย์ได้ชัดเจนมาก ผมอ่านเจอข้อเขียนนี้ในหนังสือชื่อ “ทางออก” เขียนโดย อนิต้า บาร์คเคอร์ โดยสำนักพิมพ์แม่น้ำ ผมอยากให้ท่านผู้อ่านได้ลองอ่านเรื่องนี้ดู แล้วท่านจะได้เข้าใจในความรักของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับ
ไม่ขอเกริ่นเยิ่นเย้อล่ะครับ ขอนำท่านผู้อ่านไปที่โบสถ์แห่งหนึ่ง กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ครับ.....

ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จ ในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์


แรงบันดาลใจสำคัญในการเขียน Blog นี้ก็คือการที่ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือและฟังคำเทศนาเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้า อันมีคุณค่าหลายต่อหลายครั้ง ผมอยากจะแบ่งปันให้กับทุกๆ คนได้รู้มากกว่าที่จะเก็บไว้อ่านคนเดียว ในฐานะที่ได้ปฏิญาณต่อหน้าพระพักต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วว่า จะเป็นสาวกที่เข้มแข็งและแบกกางเขนเดินตามองค์พระเยซูคริสต์ ผมถือว่านี่เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของผมในการประกาศแผ่นดินของพระเจ้าให้กับผู้คนบนแผ่นดินโลกนี้ได้รับรู้


ผมจึงได้นำพระวจนะ และ สิ่งที่ผมได้อ่านได้ฟัง จากที่ต่างๆ มารวบรวมและเรียบเรียงไว้ที่ blog นี้เพื่อให้คนที่ยังไม่เชื่อได้อ่านและเข้าใจความเป็นคริสเตียนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งคนที่เป็นผู้เชื่อใหม่เหมือนกันกับผม จะมีโอกาสเข้าใจและติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามากขึ้น