วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

Father and Son: พ่อกับลูกชาย


ผมได้ตัดสินใจเลือกเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกใน Blog ของผม เพราะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าพระบิดา พระเยซูคริสต์ และ มนุษย์ได้ชัดเจนมาก ผมอ่านเจอข้อเขียนนี้ในหนังสือชื่อ “ทางออก” เขียนโดย อนิต้า บาร์คเคอร์ โดยสำนักพิมพ์แม่น้ำ ผมอยากให้ท่านผู้อ่านได้ลองอ่านเรื่องนี้ดู แล้วท่านจะได้เข้าใจในความรักของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับ
ไม่ขอเกริ่นเยิ่นเย้อล่ะครับ ขอนำท่านผู้อ่านไปที่โบสถ์แห่งหนึ่ง กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ครับ.....

ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จ ในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์


แรงบันดาลใจสำคัญในการเขียน Blog นี้ก็คือการที่ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือและฟังคำเทศนาเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้า อันมีคุณค่าหลายต่อหลายครั้ง ผมอยากจะแบ่งปันให้กับทุกๆ คนได้รู้มากกว่าที่จะเก็บไว้อ่านคนเดียว ในฐานะที่ได้ปฏิญาณต่อหน้าพระพักต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วว่า จะเป็นสาวกที่เข้มแข็งและแบกกางเขนเดินตามองค์พระเยซูคริสต์ ผมถือว่านี่เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของผมในการประกาศแผ่นดินของพระเจ้าให้กับผู้คนบนแผ่นดินโลกนี้ได้รับรู้


ผมจึงได้นำพระวจนะ และ สิ่งที่ผมได้อ่านได้ฟัง จากที่ต่างๆ มารวบรวมและเรียบเรียงไว้ที่ blog นี้เพื่อให้คนที่ยังไม่เชื่อได้อ่านและเข้าใจความเป็นคริสเตียนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งคนที่เป็นผู้เชื่อใหม่เหมือนกันกับผม จะมีโอกาสเข้าใจและติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามากขึ้น