วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จ ในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์


แรงบันดาลใจสำคัญในการเขียน Blog นี้ก็คือการที่ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือและฟังคำเทศนาเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้า อันมีคุณค่าหลายต่อหลายครั้ง ผมอยากจะแบ่งปันให้กับทุกๆ คนได้รู้มากกว่าที่จะเก็บไว้อ่านคนเดียว ในฐานะที่ได้ปฏิญาณต่อหน้าพระพักต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วว่า จะเป็นสาวกที่เข้มแข็งและแบกกางเขนเดินตามองค์พระเยซูคริสต์ ผมถือว่านี่เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของผมในการประกาศแผ่นดินของพระเจ้าให้กับผู้คนบนแผ่นดินโลกนี้ได้รับรู้


ผมจึงได้นำพระวจนะ และ สิ่งที่ผมได้อ่านได้ฟัง จากที่ต่างๆ มารวบรวมและเรียบเรียงไว้ที่ blog นี้เพื่อให้คนที่ยังไม่เชื่อได้อ่านและเข้าใจความเป็นคริสเตียนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งคนที่เป็นผู้เชื่อใหม่เหมือนกันกับผม จะมีโอกาสเข้าใจและติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามากขึ้นขอพระบิดา พระบุตร และ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงนำในการเรียบเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ ขอให้ข้อเขียนของข้าพระองค์ได้รับการเจิม โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอโปรดทรงนำข้าพระองค์ด้วย ให้ข้อเขียนของข้าพระองค์บังเกิดผลในชีวิตของผู้คนมากมาย เพื่อเขาจะได้รู้จักพระองค์ และ ได้รับความรอดจากบาปที่ผูกมัดพวกเขาอยู่ โดยการชำระผ่านทางพระโลหิตของพระบุตรอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ ข้าพระองค์ขอการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อให้งานของพระองค์บนแผ่นดินโลกนี้สำเร็จผล ดังเช่นพระวจนะของพระองค์ที่กล่าวว่า


“ขอให้อาณาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้
ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จ ในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์”

(มัทธิว 6:10)

ผมมีความเชื่ออย่างสุดหัวใจว่า ว่า ทุกๆ เรื่องราวที่ผมเรียบเรียงและคัดเลือกมานำมาเสนอนั้นจะเป็น ประโยชน์กับท่านผู้อ่าน ในการรู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้สร้าง ของเรา ท่านจะได้มีประสบการณ์ร่วมกันกับพระองค์ เคียงข้างกับพระองค์ในเส้นทางชีวิตคริสเตียน ขอให้ท่านติดตามอ่าน Blog นี้ต่อไป

แล้วเราทุกคนจะได้พบกันอย่างแน่นอน...ตราบนิรันดร์ ณ. แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าครับ........


พระสิริมีแด่พระเจ้า........

ไม่มีความคิดเห็น: