วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รวมทวิตวันคริสต์มาส ปี 2011
หมายเหตุก่อนอ่าน: มีบางท่านในทวิตเตอร์ตั้่งข้อสังเกตว่า ผมใช้ศัพท์และภาษาบางคำไม่เหมาะสมกับพระเจ้าพระเยซู ขอชี้แจงว่าเจตนาเพียงต้องการให้คนที่อ่านซึ่งไม่ใช่เป็นคริสเตียนได้เข้าใจและเห็นภาพชัดขึ้น ถ้ามีคำศัพท์หรือสิ่งใดไม่เหมาะสม ต้องขออภัยพี่น้องคริสเตียนด้วย ผมยืนยันว่าทำไปด้วยใจบริสุทธิ์และมั่นใจว่าพระเจ้าได้รับเกียรติ และจะทำให้คนรู้จักพระเจ้าพระเยซูมากขึ้นด้วยภาษาที่ืสื่อสารที่เรียบง่าย ขอบพระคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเยซู พระสิริมีแด่พระเจ้า เอเมน....


เราต้องมารู้ก่อนว่า ทำไมศาสนาคริสต์ต้องมีพระเยซู? คำตอบ พระเยซู คือเครื่องเซ่นบูชา หรือ เรียกภาษาเราว่าเป็น "แกะบูชายัญ" ก็ได้นะ (1)
คริสเตียนเขานับถือว่า พระเจ้า มีองค์เดียวสูงสุดล่ะ ห้ามไปเคารพบูชาสิ่งอื่น พระเจ้ามีมาก่อนโลกนี้ จึงมีมาก่อนพระเยซูด้วย (2)