วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ความเชื่อ ใน "ความโปรดปรานของพระเจ้า"


มีคำกล่าวไว้ว่า "ความเชื่อให้พลังอำนาจแก่ มนุษย์ในการเอาชนะโลกนี้ได้"   แต่สิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือ ความเชื่อของผู้คนมากมาย ถูกสั่นคลอนและพังทลายลง เพราะปัญหาที่รุมเร้าจนเขาไม่สามารถรับหรือทนได้อีกต่อไป    ความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า จึงเป็นการยากที่จะใช้มันมาจัดการกับปัญหาที่เห็นๆ ต่อหน้าต่อตา เช่น ปัญหาเรื่องเงิน ปัญหาหนี้สิน หรือปัญหาชีวิต  เรื่องของความเชื่อ จึงมีความน่าสนใจที่จะหยิบยกมาเล่าให้ฟังวันนี้