วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

ก้าวข้ามอดีตอันขมขื่น..
ในปีที่ผ่านมา บางคนอาจจะประสบกับปัญหาชีวิตในด้านต่างๆ  อาจเป็นเรื่องความผิดพลาด ทำให้เสียเงินเสียทอง เสียของรัก  แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ เราต้องไม่จมอยู่กับอดีตและลุกขึ้นเดินหน้าต่อไป  แต่คนส่วนใหญ่ (รวมตัวผมเองด้วย)มักพบว่า การจะฝ่าปราการความทรงจำอันขมขื่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย  วันนี้ผมไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรพระคุณเต็มล้น ซึ่งเป็นวันแรกของปีนี้คือ 1 มกราคมและได้รับฟังคำเทศนาจากศิษยาภิบาล ที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์มาก ไม่ใช่กับเฉพาะแค่คริสเตียนเท่านั้น แต่กับคนที่นับถือศาสนาอื่นๆ ด้วย  นั่นคือ วิธีการ ก้าวพ้นจากความขมขื่นในอดีต    

ในคำเทศนานั้น  ศิษยาภิบาลได้บอกว่า เราไม่ควรยอมให้ตัวเราตกเป็นเหยื่อของอดีต  เพราะอดีตนั้นเหมือนกับลูกกระโดดที่เขากั้นไว้ให้ลดชะลอความเร็ว บนถนนในหมู่บ้าน   เป็นตัวขัดขวางเพื่อให้ชีวิตเราล่าช้าลง  อดีตได้กลายเป็นกับดัก ล่อลวงชีวิตของเราไม่ให้เดินหน้าต่อไปได้    ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล มีเขียนไว้ว่า

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าตนเองฉวยสิ่งนี้มาได้แล้ว   แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือ ลืมสิ่งที่ผ่านมาและโน้มตัวไปหาสิ่งที่ อยุ่ข้างหน้า  (ฟิลิปปี 3:13)