วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ทำลายความรัก...ด้วยการ..ให้ ?


เรามักได้ยินบ่อยๆ ในหมู่คริสเตียนว่า พระเจ้าเป็นความรัก (God is Love) หรือ แม้แต่ รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง   ซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญสำหรับคริสเตียนที่พระเจ้าประทานไว้ให้เราปฏิบัติตาม คริสเตียนจะให้ความสำคัญกับเรื่องความรักมากที่สุด (1 โครินธ์ 13:13)  แต่สิ่งที่ผมอยากแบ่งปันให้ฟังวันนี้ คือเรื่องความรักอีกแบบ เป็นแบบที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เรามี...

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ภาษาแปลกๆ กับ ความเชื่อของคริสเตียน


สำหรับผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียน และได้มีโอกาสไปโบสถ์บางแห่ง ในช่วงเวลาขณะนมัสการอาจจะได้ยิน เสียงคนพูดภาษาที่ฟังไม่คุ้นหู ไม่ใช่ภาษาไทย ไม่ใช่ภาษาอังกฤษและไม่ใช่ภาษาใดๆ ที่คุณจะฟังรู้เรื่องได้เลย เพราะนั่นคือ "ภาษาแปลกๆ"