วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รวมทวิตคืนวันคริสต์มาสอีฟ 2010เมื่อคืนก่อนวันคริสต์มาส ทะลุมาจนถึงวันคริสต์มาส ผมได้ทวิตเล่าเรื่องเกี่ยวกับวันคริสต์มาสและพระเยซูไว้ใน Twitter แต่หลายท่านอาจไม่ได้อ่าน หรือ อ่านแล้วไม่ต่อเนื่องผมเลยคัดลอกมาไว้ในบลอคนี้ด้วย เพื่อให้ท่านอ่านย้อนหลังได้  อย่าได้สงสัย ถ้า ข้อความที่ 89 -98  หายไป ไม่มีเหตุผลใดนอกจากผมเรียงหัวข้อกระโดดข้ามไปนะครับ..

0. คืนนี้ ขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับ คริสต์มาส เป็นเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ เหมือนที่เคยทำเมื่อปีที่แล้วนะครับ
1. วันคริสต์มาส ถือเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเยซู แต่วันที่แน่นอนจริงๆ ไม่มีใครทราบเป็นการประมาณว่าช่วงนี้
2. มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์โบราณก่อนพระเยซูมาเกิด ว่า จะมีกษัตริย์มาเกิด และจะนำชาวยิวซึ่งอยู่ใต้ปกครองของโรมันให้เป็นอิสระ
3. แม่ของพระเยซู ชื่อนางมารีย์ กำลังจะแต่งงานกับโยเซฟ แต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กันมาก่อน เป็นหญิงพรมจรรย์
4. วันหนึ่งทีทูตสวรรค์มาบอกนางว่า พระเจ้าจะให้นางกำเนิดพระผู้ช่วยให้รอด และให้ตั้งชื่อว่า "เยซู"
5. นางมารีย์ก็อึ้งไป และบอกว่าจะเป็นไปได้อย่างไร ไม่เคยมีเซ็กส์ไรเลย แต่ถ้าเป็นประสงค์ขอพระเจ้า ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเถิด

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ที่มาของ "พระนามพระเยซู"
ผมเขียนเรื่องนี้เพราะคืนนี้เป็นคืนก่อนวันคริสต์มาส (Christmas Eve) ซึ่งถือต่อๆ กันมา โดยประมาณว่าช่วงนี้ของเดือนธันวาคม (เนื่องจากในอดีตไม่ได้มีการจดบันทึกเป็นวันที่ที่แน่นอนไว้) พระเยซูได้กำเนิดขึ้นมาบนโลก   สิ่งที่น่าสนใจคือ พระนามของพระองค์ซึ่งปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลและที่ต่างๆ บางทีก็เรียก "เยซู" บางทีก็เรียก "พระคริสต์" บางคนก็เรียกเต็มยศว่า "พระเยซูคริสต์"  ผมไปอ่านพบหนังสือที่น่าสนใจที่อธิบายเกี่ยวกับพระนามของพระองค์ไว้ค่อนข้างสมบูรณ์และอ่านเข้าใจง่าย จึงขอคัดลอกมาให้ท่านผู้อ่านได้อ่าน ในวันคริสต์มาสปีนี้ ครับ...

บางครั้งพระคัมภีร์เรียกพระเยซูว่า "พระบุตรของพระเจ้า"  บางครั้งก็เรียกว่า "บุตรมนุษย์" สองพระนามนี้แสดงถึงความกลมเกลียวระหว่างสองสภาพของพระเยซู คือ สภาพเป็นพระเจ้าและสภาพเป็นมนุษย์ มิใช่ว่า พระองค์ทรงเป็นครึ่งต่อครึ่งระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเต็มบริบูรณ์และทรงเป็นมนุษย์เต็มบริบูรณ์  ไม่มีทางที่จะแยกสองอย่างนี้ออกจากกัน และไม่มีทางที่อย่างหนึ่งอย่างใดจะลดน้อยถอยลงไปได้