วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553

ข่าวประเสริฐและความชอบธรรม คืออะไร?

ในสมัยที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียน มักได้ยินคำๆ หนึ่งเสมอๆ นั่นคือคำว่า ข่าวประเสริฐ หรือ Good News คร้้งแรกๆ ก็นึกว่าเป็นข่าวดี หรือ ลายแทงขุมทรัพย์ทางปัญญาอะไรสักอย่าง

พอได้เข้ามาเป็นคริสเตียนใหม่ๆ ได้รับการบอกจากบางคนว่า มันคือข่าวที่ว่าพระเยซูฟื้นจากความตายแล้วอันนั้นล่ะข่าวประเสริฐ เราก็ฟังดูนะ อืม ก็ดีนะ แล้วไงต่อเหรอ เกี่ยวไรกับเราล่ะ