วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552

God กับ Jesus ต่างกันตรงไหน?


ผมอ่านเจอในเว็บบอร์ดแห่งหนึ่ง มีผู้เขียนกระทู้ ตั้งคำถามว่า "God กับ Jesus ต่างกันตรงไหน? " โดยมีผู้คนเข้ามาตอบกันมากมาย หลากหลายทั้งที่เป็นคริสเตียน และไม่ใช่ ผมก็นั่งอ่านไปและอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าในการเขียนบทความนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่กระจ่างให้กับผู้คนที่สนใจโดยผมจะใช้พระวจนะของพระเจ้าใน พระคัุมภีร์ไบเบิ้ล ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย (NIV) เป็นหลักอ้างอิง

เรามาดูกันที่ คำว่า God ก่อน เพื่อทำความเข้าใจว่า God คือใคร? คำว่า God ที่แปลว่า พระเจ้า ปรากฏขึ้นครั้งแรกในข้อแรกของบทแรกสุดใน Bible โดยเขียนไว้ว่า "ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และโลก" (ปฐมกาล 1:1) ความหมายตรงนี้ หมายถึงว่า พระเจ้าดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเกิดขึ้น