วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ไม้กางเขน...รูปเคารพหรือ?


ผมรู้สึกประหลาดใจที่ บททดสอบวิชาสังคมศึกษา ของลูกสาว ซึ่งเรียนอยู่ชั้นประถม 4 ในโรงเรียนคริสเตียนแห่งหนึ่ง เฉลยว่า ศาสนาที่ไม่บูชารูปเคารพ คือ ศาสนาอิสลาม ลูกสาวผมได้ถามผมว่า ลูกเคยได้ยินพ่อเล่าให้ฟังว่า คริสเตียน ไม่มีรูปเคารพ ไม่ใช่ หรือ? แล้ว ลูกก็ตอบครูไปว่า ศาสนาคริสต์ แต่เฉลยกลับออกมาเป็นอิสลาม โดยครูได้เพิ่มเติมให้ฟังว่า รูปเคารพของศาสนาคริสต์คือไม้กางเขน และ พระเยซูคริสต์

ผมค่อนข้างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนคริสเตียนแห่งนี้ กับสิ่งที่เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากของครูผู้สอน และการปล่อยปละละเลยของผู้บริหารในการปล่อยให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้น ผมจึงได้ขออนุญาตเข้าพบผู้บริหารเพื่อชี้แจงเรื่องนี้ให้เขาทราบ แต่ท้ายสุดได้พบแค่ครูประจำชั้น ซึ่งผมก็ได้ชี้แจงให้ฟังโดยหยิบยกข้อพระคัมภีร์มาแสดงให้ดูด้วย"อย่ามีพระเจ้าอื่นใดต่อหน้าเรา" (อพยพ 20:3)

"อย่าสร้างแบบจำลองให้กับตนเอง เป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์เบื้องบน แผ่นดินโลกเบื้องล่าง หรือท้องน้ำเบื้องลึก อย่ากราบไหว้หรือนมันการสิ่งเหล่านั้นเพราะเรา พระยาเวห์พระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าผู้หึงหวง เราจะลงโทษลูกหลานของผู้ที่เกลียดชังเราไปสามสี่ชั่วอายุเพาะบาปของเขา" (อพยพ 20:3-5)

พระคำของพระเจ้าที่ผมยกมานี้ อยู่ในบัญญัติ 10 ประการที่พระเจ้าสั่งไว้ให้โมเสส ไปแจ้งแก่ประชากรอิสลาเอล จะเห็นได้ว่า พระเจ้าไม่ให้มีการสร้างรูปเคารพหรือแบบจำลองใดๆ ทั้งสิ้น และจะลงโทษผู้ที่กระทำการเช่นนั้น ด้วย อีกครั้งที่เราจะเห็นคำสั่งของพระเจ้าสำหรับเรื่องรูปเคารพ อย่างชัดแจ้งที่สุด คือ

"เจ้าอย่าสร้างรูปเคารพใดๆ ขึ้นมาเทียบเคียงเรา อย่าสร้างรูปเคารพที่ทำด้วยเงินหรือทองไว้สำหรับตนเอง" (อพยพ 20:23)
ท่านอาจจะมีคำถามเหมือนครูผู้สอนวิชาสังคม ว่า แล้วไม้กางเขน หรือรูปพระเยซูที่อยู่ตามโบสถ์ของคริสเตียนต่างๆ นั้นคืออะไร? ใช่รูปเคารพหรือไม่? ผมก็ไม่เคยเห็นใคร ไปจุดธูปจุดเทียน ไหว้ไม้กางเขน หรือไปขูดขอหวยขอเลขที่นั่นเลยสักคนเดียว แล้วอย่างนี้จะเรียกไม้กางเขนว่าเป็นรูปเคารพได้อย่างไร?

ในความเชื่อของคริสเตียนนั้น ไม้กางเขน เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจ ให้ระลึกถึงการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เป็นการเสียสละตนเอง เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพื่อการคืนดีกันระหว่าง พระเจ้ากับมนุษย์ โดยพระโลหิตอันบริสุทธิ์ของพระเยซูที่ได้หลั่งลงบนไม้กางเขน ได้ชำระความผิดบาป ที่มีมาทั้งหมดของมนุษย์ และ มนุษย์ได้รับการอภัยความผิดบาปจากพระเจ้าแล้ว ณ ที่กางเขนนั้น ดังนั้นกางเขน จึงเป็นแค่เครื่องเตือนให้เราระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้น ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือรูปเคารพที่จะต้องมากราบไหว้บูชาให้เกิดปาฏิหารณ์แต่อย่างใด

ความเชื่อที่ผิดๆ และการสอน เด็กๆ แบบผิดๆ เพราะการที่ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซื้งแท้จริง ถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในระบบการศึกษาของประเทศไทย ผมอธิษฐานขอพระเจ้า โปรดนำทางเด็กๆ ให้มีความเชื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อเขาจะได้เติบโตขึ้น ด้วยความเข้าใจ และอยู่ในทางของพระเจ้า ฝากพวกเขาไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์

เอเมน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย อาจารย์ธวัชชัย เกิดประดับ
08-07-09

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมได้อ่านบทความที่อ.ธวัชชัยได้เขียนแล้วประทับใจครับ แต่หากพิจารณาให้ดีรูปเคารพนั้นมีมากมายหลากหลาย ตัวอย่างเช่นการที่เรารัก(ละโมบ)ในข้าวของเงินทอง เราก็ได้สมมุติโลหะนั้นๆ หรือกระดาษใบนั้นว่ามีคุณค่า สามารถช่วยเหลือเราในยามทุกข์ยาก ทำให้เรามุ่งแสวงหาข้าวของเงินทองเหล่านั้นจนลืมการมุ่งแสวงหาพระผู้เป็นเจ้า ลืมแสวงหาพระคำและปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ เท่ากับว่าเรามีรูปเคารพอื่นแล้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีเกียรติยศ ชื่อเสียง ก็เป็นรูปเคารพ ได้เช่นเดียวกัน
หากพิจารณาให้รอบคอบ สิ่งเคารพหรือรูปเคารพที่หมายถึงในพระคำภีร์ ไม่จำเป็นต้องเป็นวัตถุเสมอไป เพราะ "เจ้าอย่าสร้างรูปเคารพใดๆ ขึ้นมาเทียบเคียงเรา" ซึ่งรูปเคารพที่สร้างขึ้นในใจของเราหละ ถือเป็นรูปเคารพด้วยหรือเปล่า สำหรับผมแล้ว แม้รูปเคารพที่สร้างขึ้นในใจก็ถือเป็นรูปเคารพ สิ่งเหล่านั้นอาจเป็นเกียรติยศ ชื่อเสียง ที่โลกกำหนดขึ้นเป็นต้น
หากการเคารพที่อ.ธวัชชัยหมายถึงเป็นเรื่องของการกราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ ธูปเทียน ของหอม ต่างๆเหล่านี้แล้ว ชนชาติที่เขาเคารพบูชาด้วยกริยาอื่นๆที่ไม่ใช่การกราบไหว้ หรือมีสิ่งบูชาที่ไม่ใช่ดอกไม้ ธูปเทียน ของหอม เขาก็ไม่เคยเคารพบูชาสิ่งใดๆเลยหรือ แน่นอนว่าผมไม่เคยเห็นใครจุดธูปเผาเทียนให้กับเก้าอี้รัฐมนตรี หรือ ตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่ผมได้ทราบว่าบางคนที่มีตำแหน่งเหล่านั้นทำร้ายทำลายผู้อื่นที่ทำให้อำนาจและฐานะของเขาสั่นครอน เพราะเขารักตำแหน่งของเขามากกว่ารักพระเจ้าและรักพี่น้องของเขา เป็นต้น (ที่ยกตัวอย่างไม่ได้ต้องการพาดพิงการเมือง แต่เห็นว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย) ดังนั้นในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงการเคารพหรือนมัสการ จึงเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่า
ผมประทับใจที่เห็นผู้ที่เดินตามพระคริสต์จะมีไม้กางเขนเป็นสิ่งระลึกถึงพระคุณของพระองค์ แต่ผมประหลาดใจหากเขาคิดว่าไม้กางเขนจะช่วยให้เขารอด อย่างไรก็ตามเขาเหล่านั้นก็มีสิทธิที่จะนมัสการตามหลักความเชื่อของเขาครับ

วิทยา (William) กล่าวว่า...

โรเงเรียนคริสเตียนที่ไหนครับเนี่ย น่าเป็นห่วงจริงๆครับ ขอพระเจ้าเมตตาผู้บริหารทุกท่านได้มาอ่านบทความนี้นะครับ เพราะนี่มันน่ากลัวกว่าเป็นการศึกษาแบบผิดๆ เพราะมันคือการสอนหลักข้อเชื่อที่บิดเบือน ขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยเถิด